Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

121. "Tu levou nohu má od Boha." - Mistrovství světa ve fotbale.

120. Zdržela mě na ulici cigánka, že mi chce povědět, co mě čeká. Když jsem ji řekl, že jsem křesťan, požehnala mi a ustoupila z cesty. Vida.

119. "Vzal její hřích na sebe" u G. Greena znamená, že "si nasadil kondom při souloži s katoličkou".

118. Poznal jsem dalšího člověka, který se ujímá zatoulaných koček. Stále však neznám nikoho, kdo by se nezištně ujímal zbloudilých lidí.

117. Při výstupu na Svatý kopeček se bavili komentováním jednotlivých zastavení křížové cesty: "Hele, zase o něco zakopl."...

116. Při první návštěvě ji pastoroval velmi profesionálně. Při druhé mluvili otevřeně o věcech intimních. Při třetí skončil v misionářské poloze.

115. Víme, že Ho neposloucháme. Řekneme však, že neslyšíme, že k nám nemluví.

114. Nemáte jasno o existenci démonů? Začtěte se do internetové diskuse, skoro do kterékoliv.

113. "Oslav výročí církve husitské se účasnila i ministryně obrany." Tradice se mají dodržovat.

112. Čeští evangelíci nemají žádnou politickou teologii, kéž by zachovávali aspoň to nejnutnější z ní: že nemáme čekat žádného politického Mesiáše.

111. Před léty jsem se tady vysmíval saleziánům, jak objíždějí světové turné s ostatky Dona Bosca. Proto tu dnes musím napsat, že evangelický band, zpívající písně Sváti Karáska ho tahá po koncertech jako frontmana, ač je po mrtvici a nemůže zpívat. 17-11-28

110. "Karafiátovi Broučci si odůvodňují své noční reje s lucerničkami tím, že svítí lidem. Protože však tak činí na místech odlehlých a lidé beztoho v noci spí, je už z kontextu knihy patrno, že je to zcela zbytečné a motivace bude zřejmě jinde."

109. Vidíš, člověče, jak jsi skončil. Je psáno: "Bohu jedinému se budeš klanět a jemu sloužit", a teď se v parku ponižuješ před svým psím miláčkem, abys sebral jeho hovna.

108. Obdivuji jehovisty pro jejich mučednickou odvahu.

107. Co by vlastně se mnou bylo, kdybych se nemodlil? Neumím si to představit. Jak bych vůbec žil?

106. Západ rád všechno odlehčuje, od jogurtu po batérie. Nejvíce se mu to ovšem myslím daří s křesťanstvím.

105. Kontranaděje doby požitkářské podle nápisu v kavárně: "Spát můžete v hrobě."

104. Na tureckém letišti vedle sebe čtvery dveře: pánské WC, prayer room for men, prayer room for women, WC dámské. Otázka mě k tomu napadla židovská: a to se nemůžu modlit rovnou na záchodku?

103. Dovolená s all inclusive - předjímka nebeské blaženosti. Pokušení k přežírání a opíjení.

102. "Hell dance strip", klub v Ostravě, "přehlídka lidské krásy". Jó, bývaly doby, kdy ďábel to, že lidi ovládá, spíše skrýval.

101. K eucharistii nesmíme asi proto, že patronkou jednoty církve jmenovali katolíci Pannu Marii, a ta má dost důvodů být na neuctivé evangelíky naštvaná.

100. Hádám se se svým rádoby chytrým mobilem. Když do sms napíšu „modlím“, opraví mi to na „myslím“, a já ho musím přesvědčovat, že se opravdu i „modlím“.

99. Modernisté v evangelické církvi si myslí, že víno se při večeři Páně dětem nepodává proto, že je v něm alkohol.

98. Jako evangelík to v katolickém prostředí dost schytávám. Snad mi to Bůh připočte jako zásluhu.

97. Prý "progresivní přístup koupališť", která umožňují pohyb naháčů. Kdyby novináři znali první stránky Bible, psali by o regresi, a to extrémní

96. V bráně arcibiskupství nějaký uslintaný obejda, potlouká se tady mnoho bezďáků, ale tohoto podpírali a laskavě na něj mluvili, takže asi bývalý nejméně kněz.

95. Nejhnusnější na evangelících je, že pijí z jednoho kalicha. Katolíci to nedělají - dnes jsem se dověděl dokonce, že jeden katolický kněz svým farníkům zdůvodňoval, že tohle by přece nechtěli.

94. Zamilovanost - nekritická fáze lásky - trvá maximálně dva roky. Kdyby byli kazatelé ochotni střídat sbory s takovou frekvencí, byly by před námi éra nádherného souznění kazatelů s jejich sbory.

93. „A teď vám povím něco, co vás velmi pobaví: v 70. létech býval tady v budově arcibiskupství kněžský seminář a zde v Trůnním sále stával pingpongový stůl.“ Tak to je tedy pecka. Až doteď si asi nikdo z nás, účastníků prohlídky, neuměl představit, že by kandidáti kněžství mysleli na něco jiného než na modlení.

92. Jediným náboženským pořadem, který se v České televizi prosadil do prime-timu, je losování Šťastných 10. Vždy na začátku moderátor divákům slibuje přízeň Štěstěny - a je to takové malé misijní kázáníčko.

91. V katolickém kostele na Bílou sobotu ukazují Ježíšův hrob, pak na chvíli zamknou, tělo někam odnesou, a v neděli ráno tvrdí, že se stal zázrak, že byl Ježíš vzkříšen.

90. Chválíme tě, Ježíši, že jsi nám svou obětí zajistil nejdelší víkend v roce.

89. Farář, s ordinací a po instalaci, je něčím mezi lékařem a trubkou.

88. Na dveřích kříž. Červený.

87. "Ježíš miluje chudé a potřebné, ale zdá se, že Ježíšek má raději děti bohatých rodičů."

86. "Ptala jsem se dětí, jestli znají nějaké písničky o zvířátkách, a on začal: "Beránku Boóžíí....""

85. Nájemný klaun Hopsalín dělá při Vánočních besídkách mezi dětmi v mateřských školách (sic!) sexistické narážky na Marii a způsob, jakým otěhotněla. Rád bych mu vzkázal: "Pane, dě*ka jste vy."

84. "Pane faráři, budou Vánoce. Můžete nám přinést kousek toho duchovna?"

83. Tělo hyne, přežívá duše a fejsbukový profil.

82. Na úpatí Hostýna stojí socha Panny Marie, kterou "zhotovili studenti Arcibiskupského semináře". Snad si to chlapci celibátníci v rukodílně pěkně užili.

81. Zasténala: "Ó Bože", a tak jsem věděl, že ze všech přítomných se mám právě já zeptat, co ji trápí.

80. Na Hané znamená "podobojí": že pijete bílé víno i červené.

79. Za chvíli začíná mše - a lidé se v kostele modlí. Pro evangelíka dost nepochopitelný zážitek. (Evangelická tradice totiž učí v tomto punktu jinak: lidé před bohoslužbami spolu kecají a je marné snažit se je to odnaučit.)

78. Protivný týpek, ten Vinnetou, jak nesleze z koně a všude vede důležité řeči, že jsou všichni lidi bratři. Nemohl jsem se dočkat, až ho zabijí. - Šikovně ho parodoval Ježíš, když jel na oslu.

Má haiku

(1)
první slunce
otvírají se balkóny
dovíme se kdo v zimě zemřel(2)
hubená stará žena
se opaluje
nahá u cesty(3)
do okenní tabulky
vrazilo ptáče –
chalupu prodal(4)
kolona aut dál
lisuje lišku
do žhavého asfaltu(5)
letní zahrada -
máme zde brigádníky
hebké čmeláky(6)
auto s nevěstou
když jsem si chystal kosu -
mám jí požehnat?(7)
venku úplněk
vevnitř stříbrný čtverec
na černé stěně(8)
krávy na kopci
bučí celý den -
vzali jste nám telata!(9)
na cihlové zdi
až jeřabina
je opravdu červená(10)
voda vířivky
je mnohem příjemnější
než starý rybník(11)
kolik úplňků
ještě uvidím?
zase jeden za mraky(12)
plavu ve vlnách -
seřizuji si v moři
svůj vnitřní rytmus(13)
červené slunce - pod ním
modrý pás moře
šedý pás písku(14)
chtěl bych mít prostě volno -
nemuset nikam
na dovolenou(15)
bílá pláň klidná
je laň - pes štěká
ona ví že nepřijde(16)
ptáš se kde bydlím -
náš dům je přímo
pod měsícem v úplňku(17)
jde dáma v bílém
před ní skáče kos
to je divná dvojice(18)
rybář u řeky
bývalý havíř -
hodiny meditace(19)
den Jana Husa -
i nám je horko
napadá mě rouhavě(20)
auto je rychlé
chůze pomalá
mám rád krajinu z kola(21)
šlapu svůj okruh
opačným směrem
hle tolik nových věcí(22)
čistím starý sklep
špína a stříbrný třpyt
doluji uhlí
(23)

ozářen sluncem
mrakodrap v barvě písku
pláž nastojato(24)
něco jako haiku -
ráno na zdi
paneláku(25)
ráno na autě
mě čeká luční koník -
chceš někam odvézt?(26)
už vděčný i za zimu -
kdoví kolika
jar se dožiju(27)
unavený pes
v rohu zahrady -
i já se tak dnes cítím(28)
nenapovídej
co mám vidět - vidím sám
můj milý Isso(29)
kočka motýla
dlouze honí při zemi
pak motýl vzlétne(30)
co křičíte vždyť
je to jen jedno z mnoha
svítání ptáci(31)
šedivá střecha
šedavé nebe nad ní
kříží bílý kouř(32)
nenarušený
rybník vážky - dálníce
vysoko nad ním(33)
přes okno vlaku
trať ostrava olomouc
stále stejný film(34)
jarní rybník - jen
dva veselí rybáři -
smích někde v dáli(35)
sleduji straku
na vzdálené střeše - teď
letí přímo sem(36)
vlezu do řeky
nebo budu banálně
moknout na dešti?(37)
paní v zahradě
krájí podzimní jablka
hraje radio(38)
podzimní listí
hnědé - na trávě dosud
jasně zelené(39)
u noční lampy
čísi stín mě dohonil
uf, to jsem já sám(40)
zablácený park
dnes je cesta stříbrná
děkuji mrazu(41)
vrabci hodují
nablito na chodníku
nechci to vidět(42)
tma holá země
čekám svítání čekám
stvoření světa(43)
hradby na skále
staletá památka - a
miliardy let 

Žádné komentáře: