Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

147. Tak jsem se ve 146 trochu spletl. Mnohé parodie sice vznikají, ale premiér sám v takových hlášeních pokračuje: "Astrologický svět nám říká, že novoluní v raku s sebou přináší rozpor v politické oblasti..." Nepodezírám ho, že by si dělal legraci sám ze sebe. Prostě jen testuje, na jaký jazyk lidé slyší.

146. Babiš se radil s astrologem. A protože je to lidem pro srandu a protože je on sám lidem pro srandu, očekávám, že budou českým prostorem létat spousty parodických předpovědí.

145. Líbí se mi život rorýsů. Celý život prožijí na nebi. Na zemi se jen rozplodí a pak zase šup nahoru.

144. Dav boří sochy velikánů. Neobstojí žádný. - A tak stavíme své modly a zase je boříme. Když znovu a znovu s překvapením zjišťujeme, že "nikdo není spravedlivý, není ani jeden." (Ř 3,10).

143. Modlit se neumíme. Protože předpovídali další velmi suchý rok, modlili jsme se za pořádný déšť. A máme tady povodně.

142. "Vězeňkyně s ďáblem v těle křivě obvinila dozorkyni." Titulek v Moravskoslezském deníku šestého šestý 2020.

141. Mezi místopisnými názvy v Česku je sedmkrát Peklo, Nebe jedinkrát. - Za značkou omezující rychlost je v jedné té obci vtipná doplňková tabule: "I v Pekle si hrají děti." Připomnělo mi to starou píseň od Katapultu: "A co děti? Mají si kde hrát?" - A Martu Kubišovou: "Mamá, skončí panenky v ráji? A s kým si tam hrají?" ...

140. Jogín, který prý 80 let nejedl, se jmenoval Prahlad.

DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Když mi zemřel táta,

měla máma v sobě mnoho otázek. A taky se ptala mne, kde asi teď táta je. Jestli je vzkříšení hned po smrti, nebo teď táta spí, a vzkříšení bude jednou. Asi si při tom myslela, že moje teologické vzdělání bude konečně jednou užitečné pro rodinu. A já jsem ji pověděl, že podle Bible to není jednoznačné, že i Ježíš někdy mluví o Božím soudu v okamžiku smrti člověka, a někdy o soudném dni společném pro všechny lidi. Mámu má odpověď zjevně neuspokojila. - A potom postupně za ní chodily její přítelkyně, vždyť máma zná nejméně polovinu lidí z Orlové. A mezi nimi taky její přítelkyně adventistka, a ta ji dala svou jasnou odpověď, a potom zase známá od jehovistů, a taky ta znala odpověď. Možná jsem v těch chvílích byl v očích své mámy syn nezdárný.