Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

147. Tak jsem se ve 146 trochu spletl. Mnohé parodie sice vznikají, ale premiér sám v takových hlášeních pokračuje: "Astrologický svět nám říká, že novoluní v raku s sebou přináší rozpor v politické oblasti..." Nepodezírám ho, že by si dělal legraci sám ze sebe. Prostě jen testuje, na jaký jazyk lidé slyší.

146. Babiš se radil s astrologem. A protože je to lidem pro srandu a protože je on sám lidem pro srandu, očekávám, že budou českým prostorem létat spousty parodických předpovědí.

145. Líbí se mi život rorýsů. Celý život prožijí na nebi. Na zemi se jen rozplodí a pak zase šup nahoru.

144. Dav boří sochy velikánů. Neobstojí žádný. - A tak stavíme své modly a zase je boříme. Když znovu a znovu s překvapením zjišťujeme, že "nikdo není spravedlivý, není ani jeden." (Ř 3,10).

143. Modlit se neumíme. Protože předpovídali další velmi suchý rok, modlili jsme se za pořádný déšť. A máme tady povodně.

142. "Vězeňkyně s ďáblem v těle křivě obvinila dozorkyni." Titulek v Moravskoslezském deníku šestého šestý 2020.

141. Mezi místopisnými názvy v Česku je sedmkrát Peklo, Nebe jedinkrát. - Za značkou omezující rychlost je v jedné té obci vtipná doplňková tabule: "I v Pekle si hrají děti." Připomnělo mi to starou píseň od Katapultu: "A co děti? Mají si kde hrát?" - A Martu Kubišovou: "Mamá, skončí panenky v ráji? A s kým si tam hrají?" ...

140. Jogín, který prý 80 let nejedl, se jmenoval Prahlad.

DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Písmeno Ň

Jednou jsem vedl církevní rodinnou dovolenou v Bělči. Bylo nás tam asi 8 rodin s dětmi. Měl jsem pro ně také jednoduchou slovní hru, nad kterou mohli přemýšlet celý týden pobytu: ke každému písmenu abecedy napsat věc, která se v táboře vyskytuje. - Poslední den jsme pak všichni hru vyhodnocovali. I děti měly věci k většině písmen. K některým písmenům pak měli řešení jen někteří – například k „Y“ cihly Ytong. K písmenu „Ň“ se však nikdo nehlásil. Jen jeden asi desetiletý chlapec. Čekali jsme, co řekne. Bylo vidět, že je trochu v rozpacích. Ale zároveń byl určitě rád, že jako jediný dostane bod za toto písmeno. Řekl „ňadra“. A my jsme na něho zírali, a on byl hned červený studem. Pak jsme se začali smát.