Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

139. Dnes je tolik věcí "kultovních".

138. "Plán postavit tu silnici za dva roky se ukázal jako zbožné přání. Stavba nakonec trvala pět a půl let." Dříve se pro rozvoj zbožnosti lidu stavěly především kostely. Dnes silnice, mosty, železnice...

137. "Do Betléma pospíchám", zpívá Neckář, a koleduje si o přesdržku: "A tak nesu jehněčí, není záhodno držet půst, musí nám jako z vody růst, ten zázrak člověčí člověčí."

136. Vánoční stromek je invazní druh. Rozšiřuje se po celém světě.

135. "Sbohem" se říct může. Ale "s Bohem", to už je za hranou.

134. Čte Bibli a takto jí rozumí: před křtem má člověk vyznat své hříchy, po křtu má donést ovoce.

133. Četl jsem se studenty sedmou kapitolu Písně písní. "To je fakt z Bible? Tak to je dobrý." (Zajímalo by mě, kolik z čtenářů tohoto blogu teď začne listovat v Bibli.)

132. Současná evangelická kázání jsou určitým způsobem dokonalá - ve zdůvodňování, proč náš život ještě není proměněný. Často jsou taková kázání i krásná - jako filigránské argumentační stavby.

131. Takové uvedení koncertu jsem ještě nezažil: "Protože je v Bibli napsáno: ´Na počátku bylo slovo´, řeknu i já před hudbou několik slov."

130. "Vymodlil si faul." - Mistrovství světa v hokeji.

129. Strhl nás proud, všichni to cítíme. Modlitba je vyhozením kotvy. Zachytí se?

128. I Evropský soud pro lidská práva zamítl premiérovu stížnost, že je veden ve svazcích StB. Jestli se nám odvolá ještě jako Hus ke Kristu, pak je v pohodě navěky.

127. Když se v písni Bůh je záštita má zpívá konec verše "záštita ma-a", zní jako popěvek čínských maoistů.

126. Check-in byl v pátek odpoledne, vypadnout jsme museli v neděli ráno. Prý třídenní pobyt...

DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

šumpersko-ostravské střípky

65. Ježíš sice říká: "Vaše řeč budiž: ano, ano," to však proboha neznamená, že máme volit Babiše.

64. V ostravském zpracování opery Ohnivý anděl byla jedna jeptiška těhotná. Tak to už je avantgarda i na mě přílišná.

63. Na přechodu mají chodci přednost před auty. To je pěkné znázornění biblické zásady, že silnější má brát ohled na slabšího. Pak jsou tu ovšem i tramvaje - nebezpečná vyšší moc, na kterou si musíš dávat velký pozor.

62. Ostravské offertorium těchto dní: do nitra posvátného prostoru katedrály navážejí hromadu písku, kolečko za kolečkem. A před oltářem vrčí míchačka. (Venku asi stát nemůže, tam by rušila.)

61. Templ na Stodolní zkrachoval. Dokonce už dvakrát.

60. Nad psacím stolem kříž - asi tak jako vedle počítače myš.

59. Pes pobíhá po kostele, poštěkává a cosi hledá. Konečně se usadil a štěká radostně. Našel místo s nejlepší akustikou.
 
58. Církev už dávno ví, že ne každý musí být pokřtěn. To stát s lidmi manipuluje, když vyžaduje, aby každý měl křestní jméno.

57. Současný velmi populární papež snad poprvé naštval západní média - když řekl, že někdy je výchovné dítě uhodit. Na naše malé bůžky si sahat nedáme!

56. V internetových diskusích mnozí tvrdí, že ČCE není dobrou církví. Jiní jí chtějí od takového posuzování ulevit a říkají, že není církví. 

55. Prezident Zeman lže, a když je usvědčen, útočí. Bezostyšně a beztrestně. V pochopení mi pomáhají jen slova klasika: "To máte za to, že se nemodlíte."

54. Vedle zpráv o tom, co se stalo, je v Moravskoslezském deníku také prognóza kartářky: Víme, co přinese rok 2015. - A já si k tomu dovolím připojit předpověď svou, že takovéto noviny jistě spějí ke svému zaslouženému zániku.

53. V televizi vidím, jak reportérka s mikrofonem stojí mezi modlícími se lidmi a oznamuje nám, že v chrámě právě probíhá bohoslužba. Rychle dálkovým ovládačem ubírám hlasitost.

52. Ne, Gott nebí bůh.

51. Kéž bychom, my bezbožní Češi, ctili aspoň Panenku Marii. Možná by nás něčemu naučila.

50. Chlapečkovi jsem chtěl při večeři Páně požehnat, jenže on pobíhal, a tak jsem drahnou chvíli já sám vypadal jako otáčející se robot, když jsem se snažil umístit svou dlaň nad jeho čelo.

49. "Neřikejte těm lidem čarodějmice, tím je snižujete. Například moje známá má na výklad taroků certifikát."
48. Ostravská katedrála se opravuje, vánoční mše se konaly v malém kostele sv. Václava. Ta krása, kostel naplněný lidmi.
47. Povídá jedna pokladní v Penny Marketu druhé: "Tak Vánoce nám schválili."

46. Poprvé jsem viděl adventní věnec s vestavěným betlémem. Dokonce byl na hřbetu střechy stáje malý kříž - jako symbol Velikonoc. Jediné co zbývá domyslet: jak to udělat, aby na svíce věnce sestupovaly holubice a zapalovaly je. 

45. Nemožné se stává skutečností: "Vánoční výzdoba ostravské obvody rozzáří už před adventem." A to jsme se heslu o "zemi, kde zítra znamená už včera" vysmívali...

44. V kalendáři církevních akcí vidím, že pořádáme dvojí kursy doprovázení: umírajících a varhaníků. Snad to nikoho nepoplete.

43. Během kázání mi na taláru přistálo slunéčko. "Začínám být trochu jako svatý František," pomyslel jsem si. Sebeironicky. Ale radost mi ten malý posel Boží přinesl.

42. Hodně teď cestuji vlakem, naštěstí mám svůj Religiojet.

41. O kříž je opřen žebřík, vypadá to jako klasická scéna Snímání z kříže, ale ne, tihle naopak kontrolují, jestli je Ježíš pořádně upevněn.

40. Z obálky časopisu Instinkt se na vás upírá laskavý pohled Marka Ebena, pod tím slova: Hřeším jako vy. - První reakce: Marku, vy prasáku jeden oplzlý. - A druhá: A jak to vlastně o nás víte?

39. Nemožné: vylézt na kazatelnu a mluvit nad hlavami lidí.

38. Opravdu nechápu, proč všichni jezdí na hroby svých blízkých zrovna ve svátek Všech svatých nebo v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé. 

37. Byla to stará fara, neměli tam ani skleničky na víno. Jen kalich, samozřejmě, zlacený, tak jsme museli pít z něj.

36. Před každými dalšími volbami se musím déle modlit, abych byl schopen aspoň někomu uvěřit.

35. V Hanušovicích míváme bohoslužby v obřadní mistnosti obecního úřadu. Vedle stolu řečníka je prázdná kolébka, asi pro vítání občánků. Celý rok tu překáží, ale o Vánocích, při vítání Ježíška, se šikne.

34. Na podzim bude papež s biskupy, tedy sami celibátníci, jednat o rodině. Už teď můžeme konstatovat: no to se povedlo.

33. Často Ježíše zapírá. Napadlo ho, jestli nebyl v minulém životě apoštolem Petrem.
 
32. Ve výkladu obchodu se vším možným se Buddha v lotosovém sedu kývá. Ježíš vedle něj je naštěstí přibitý.
 
31. Křest ponořením je prostě sexy.

30. Na konci pracovního týdne v pátek odpoledne už bývá "úplně mrtvý". Proto pak celou sobotu zpravidla proleží. Až v neděli ráno vstává k novému životu.

29. Prochází svými dny jakoby naprázdno. Dojde mu: pořád jako by na něco čekal. Že se něco stane. A už teď v srpnu se těší na adventní období, že mu to bude tématizovat.

28. ZOO na Svatém kopečku u Olomouce válčí s kůrovcem, zničil stovky zdejších smrků. Mohli by si tam teď dát les z umělohmotných vánočních stromků.

27. Dnešní čtení z žalmu začíná: "K tobě volám, Hospodine, má skálo, nebuď ke mně hluchý." Pobavilo mě to.

26. Obyčejní vesničtí lidé, chodí stejně oblékaní, sledují stejné pořady v televizi. V jedné věci se však esteticky rozcházejí, a to naprosto: zdobnost místního kostela považují jedni za ideál krásy, druzí za vrchol nevkusu.

25. Lidmi naděje, kteří vytrvale pronášejí její plamínek skrz těžké doby, to jsou v Ostravě nejpříkladněji (sic!) fanoušci Baníku. 

24. Až teď, když vidím beznaděj Palestinců v Gaze, kaju se, že i já jsem někdy vykládal o starozákonní pýše Izraelců, kterým prý Hospodin dal sílu, aby pobíjeli pronárody. 

23. V Šumperku především pohřbívám. Asi Boží černý humor.

22. Pro mnoho Čechů je vrcholem duchovní hudby, když Lucie Bílá ječí vrchní tóny v Áve Maríííja.

21. Ano, vím že je obtížné představit si onu zaslíbenou zem, ke které je přechodem smrt těla. – Celý život prožila ve Starém Městě, v úplně nejsevernějším cípu Moravy, k pohřbu ji nechali zahrát Ta jižní Morava je jistě krásná zem.

20. Nemáme svaté obrázky ani vyzdobené interiéry. Důraz na přikázání "Nezobrazíš si" považujeme za svou přednost. Ale protože obrázky i my evangelíci potřebujeme, fotíme sebe, sebe, sebe.
19. "Lidem přestává vadit nevěra." Píšou to v novinách, ty však nezachytí souvislost dlouhodobou. Nejdřív to totiž byla nevíra, teď nevěra.
18. V českých filmových pohádkách se Lucifer dělá mnohem mnohem hloupější než je. Jde o propagandu.
17. V Ostravě nemáme na náměstí kašnu takovou jako leckde jinde. Jsou zde jen trysky v dlažbě, které se pod vašima nohama spustí často nečekaně. Tak se učíme o nahodilosti osudu.
16. Až budete umírat, pusťte si k tomu TV Óčko. Každou chvíli vás povzbudí znělka: "The show must go on."
15. "Jako soudní znalec jsem byl povolán k soudu, kde nějaká ženská tvrdila, že otěhotněla s Hospodinem. Ne, nejmenovala se Marie."
14. Snoubenci na svatbu nedorazili. Asi si to rozmysleli. A telefon mi neberou. Asi se stydí. - A tak stojím před kostelem s varhaníkem a kostelnicí a už je nevyhlížíme, vyhříváme se na sluníčku.
13. Když hraběnka na hradě Malenovice onemocněla a už nedošla do mísního kostela, udělali ji kapli z hradního záchodku. Jak se jí tam asi modlilo?
12. "Byl jsem pokřtěn jako katolík, ale ke své víře církev nepotřebuji. Vlastně si věřím dost po svém. A proto jste mi vy evangelíci hodně blízcí."

11. Když si povídám se stařenkami v Diakonii, jedna z nich začne každou chvíli nahlas zpívat nějakou mariánskou píseň. Katolická diverzantka.

10. V sakristii visí cedulka Zakristie. Věděl jsem, že to Češi tak vyslovují, ale poprvé to vidím napsané. Půvabný lidový etymologický nesmysl: je to místnost vzadu v kostele, tedy "za Kristem".

9. Můj přítel mormon mi prozradil, že za peníze amerických dárců skupuje všechny možné pozemky. Chtějí, aby co největší kus země patřil zase Bohu. 

8. I křesťanští demokraté před eurovolbami tvrdí, že "hájí české zájmy". Tak kdo tedy bude ksakru hájit evropské hodnoty?

7. Film Lurdy je doprovázen hudbou silnou, přitom nenásilnou. J. S. Bach je asi jeden z mála protestantů, kterého katolíci berou. Myslí si ovšem, že byl katolík.

6. Během státního pietního obřadu k výročí konce války zazněl několikrát jako neurčité vzývání chorál Kdož jste boží bojovníci? - Neboli: náklady na armádu se snižují, zatímco církev dostává miliardy v restitucích...

5. Vzbudil jsem se za ranního šera, vždyť toho musím tolik stihnout. Přečetl si jen krátký Žalm 134. Mrazení na zádech.

4. Týdny dřiny. Málo myšlenek duchovních. Prozření, jak málo rozumím materialismu dělníků.

3. Mluvili o komsi: "Zemřel na Velký pátek."

2. Rozhodli, že kostelníkovi psi nemohou jen tak pobíhat za kostelem. A zrovna tu noc kdosi ukradl z kostela okapy. Psi dostali milost.
 
1. Kazatelská stanice ve Starém Městě prodala svou sborovou budovu. Teď je z ní Penzion Iluze.