Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

121. "Tu levou nohu má od Boha." - Mistrovství světa ve fotbale.

120. Zdržela mě na ulici cigánka, že mi chce povědět, co mě čeká. Když jsem ji řekl, že jsem křesťan, požehnala mi a ustoupila z cesty. Vida.

119. "Vzal její hřích na sebe" u G. Greena znamená, že "si nasadil kondom při souloži s katoličkou".

118. Poznal jsem dalšího člověka, který se ujímá zatoulaných koček. Stále však neznám nikoho, kdo by se nezištně ujímal zbloudilých lidí.

117. Při výstupu na Svatý kopeček se bavili komentováním jednotlivých zastavení křížové cesty: "Hele, zase o něco zakopl."...

116. Při první návštěvě ji pastoroval velmi profesionálně. Při druhé mluvili otevřeně o věcech intimních. Při třetí skončil v misionářské poloze.

115. Víme, že Ho neposloucháme. Řekneme však, že neslyšíme, že k nám nemluví.

114. Nemáte jasno o existenci démonů? Začtěte se do internetové diskuse, skoro do kterékoliv.

113. "Oslav výročí církve husitské se účasnila i ministryně obrany." Tradice se mají dodržovat.

112. Čeští evangelíci nemají žádnou politickou teologii, kéž by zachovávali aspoň to nejnutnější z ní: že nemáme čekat žádného politického Mesiáše.

111. Před léty jsem se tady vysmíval saleziánům, jak objíždějí světové turné s ostatky Dona Bosca. Proto tu dnes musím napsat, že evangelický band, zpívající písně Sváti Karáska ho tahá po koncertech jako frontmana, ač je po mrtvici a nemůže zpívat. 17-11-28

110. "Karafiátovi Broučci si odůvodňují své noční reje s lucerničkami tím, že svítí lidem. Protože však tak činí na místech odlehlých a lidé beztoho v noci spí, je už z kontextu knihy patrno, že je to zcela zbytečné a motivace bude zřejmě jinde."

109. Vidíš, člověče, jak jsi skončil. Je psáno: "Bohu jedinému se budeš klanět a jemu sloužit", a teď se v parku ponižuješ před svým psím miláčkem, abys sebral jeho hovna.

108. Obdivuji jehovisty pro jejich mučednickou odvahu.

107. Co by vlastně se mnou bylo, kdybych se nemodlil? Neumím si to představit. Jak bych vůbec žil?

106. Západ rád všechno odlehčuje, od jogurtu po batérie. Nejvíce se mu to ovšem myslím daří s křesťanstvím.

105. Kontranaděje doby požitkářské podle nápisu v kavárně: "Spát můžete v hrobě."

104. Na tureckém letišti vedle sebe čtvery dveře: pánské WC, prayer room for men, prayer room for women, WC dámské. Otázka mě k tomu napadla židovská: a to se nemůžu modlit rovnou na záchodku?

103. Dovolená s all inclusive - předjímka nebeské blaženosti. Pokušení k přežírání a opíjení.

102. "Hell dance strip", klub v Ostravě, "přehlídka lidské krásy". Jó, bývaly doby, kdy ďábel to, že lidi ovládá, spíše skrýval.

101. K eucharistii nesmíme asi proto, že patronkou jednoty církve jmenovali katolíci Pannu Marii, a ta má dost důvodů být na neuctivé evangelíky naštvaná.

100. Hádám se se svým rádoby chytrým mobilem. Když do sms napíšu „modlím“, opraví mi to na „myslím“, a já ho musím přesvědčovat, že se opravdu i „modlím“.

99. Modernisté v evangelické církvi si myslí, že víno se při večeři Páně dětem nepodává proto, že je v něm alkohol.

98. Jako evangelík to v katolickém prostředí dost schytávám. Snad mi to Bůh připočte jako zásluhu.

97. Prý "progresivní přístup koupališť", která umožňují pohyb naháčů. Kdyby novináři znali první stránky Bible, psali by o regresi, a to extrémní

96. V bráně arcibiskupství nějaký uslintaný obejda, potlouká se tady mnoho bezďáků, ale tohoto podpírali a laskavě na něj mluvili, takže asi bývalý nejméně kněz.

95. Nejhnusnější na evangelících je, že pijí z jednoho kalicha. Katolíci to nedělají - dnes jsem se dověděl dokonce, že jeden katolický kněz svým farníkům zdůvodňoval, že tohle by přece nechtěli.

94. Zamilovanost - nekritická fáze lásky - trvá maximálně dva roky. Kdyby byli kazatelé ochotni střídat sbory s takovou frekvencí, byly by před námi éra nádherného souznění kazatelů s jejich sbory.

93. „A teď vám povím něco, co vás velmi pobaví: v 70. létech býval tady v budově arcibiskupství kněžský seminář a zde v Trůnním sále stával pingpongový stůl.“ Tak to je tedy pecka. Až doteď si asi nikdo z nás, účastníků prohlídky, neuměl představit, že by kandidáti kněžství mysleli na něco jiného než na modlení.

92. Jediným náboženským pořadem, který se v České televizi prosadil do prime-timu, je losování Šťastných 10. Vždy na začátku moderátor divákům slibuje přízeň Štěstěny - a je to takové malé misijní kázáníčko.

91. V katolickém kostele na Bílou sobotu ukazují Ježíšův hrob, pak na chvíli zamknou, tělo někam odnesou, a v neděli ráno tvrdí, že se stal zázrak, že byl Ježíš vzkříšen.

90. Chválíme tě, Ježíši, že jsi nám svou obětí zajistil nejdelší víkend v roce.

89. Farář, s ordinací a po instalaci, je něčím mezi lékařem a trubkou.

88. Na dveřích kříž. Červený.

87. "Ježíš miluje chudé a potřebné, ale zdá se, že Ježíšek má raději děti bohatých rodičů."

86. "Ptala jsem se dětí, jestli znají nějaké písničky o zvířátkách, a on začal: "Beránku Boóžíí....""

85. Nájemný klaun Hopsalín dělá při Vánočních besídkách mezi dětmi v mateřských školách (sic!) sexistické narážky na Marii a způsob, jakým otěhotněla. Rád bych mu vzkázal: "Pane, dě*ka jste vy."

84. "Pane faráři, budou Vánoce. Můžete nám přinést kousek toho duchovna?"

83. Tělo hyne, přežívá duše a fejsbukový profil.

82. Na úpatí Hostýna stojí socha Panny Marie, kterou "zhotovili studenti Arcibiskupského semináře". Snad si to chlapci celibátníci v rukodílně pěkně užili.

81. Zasténala: "Ó Bože", a tak jsem věděl, že ze všech přítomných se mám právě já zeptat, co ji trápí.

80. Na Hané znamená "podobojí": že pijete bílé víno i červené.

79. Za chvíli začíná mše - a lidé se v kostele modlí. Pro evangelíka dost nepochopitelný zážitek. (Evangelická tradice totiž učí v tomto punktu jinak: lidé před bohoslužbami spolu kecají a je marné snažit se je to odnaučit.)

78. Protivný týpek, ten Vinnetou, jak nesleze z koně a všude vede důležité řeči, že jsou všichni lidi bratři. Nemohl jsem se dočkat, až ho zabijí. - Šikovně ho parodoval Ježíš, když jel na oslu.

šumpersko-ostravské střípky

65. Ježíš sice říká: "Vaše řeč budiž: ano, ano," to však proboha neznamená, že máme volit Babiše.

64. V ostravském zpracování opery Ohnivý anděl byla jedna jeptiška těhotná. Tak to už je avantgarda i na mě přílišná.

63. Na přechodu mají chodci přednost před auty. To je pěkné znázornění biblické zásady, že silnější má brát ohled na slabšího. Pak jsou tu ovšem i tramvaje - nebezpečná vyšší moc, na kterou si musíš dávat velký pozor.

62. Ostravské offertorium těchto dní: do nitra posvátného prostoru katedrály navážejí hromadu písku, kolečko za kolečkem. A před oltářem vrčí míchačka. (Venku asi stát nemůže, tam by rušila.)

61. Templ na Stodolní zkrachoval. Dokonce už dvakrát.

60. Nad psacím stolem kříž - asi tak jako vedle počítače myš.

59. Pes pobíhá po kostele, poštěkává a cosi hledá. Konečně se usadil a štěká radostně. Našel místo s nejlepší akustikou.
 
58. Církev už dávno ví, že ne každý musí být pokřtěn. To stát s lidmi manipuluje, když vyžaduje, aby každý měl křestní jméno.

57. Současný velmi populární papež snad poprvé naštval západní média - když řekl, že někdy je výchovné dítě uhodit. Na naše malé bůžky si sahat nedáme!

56. V internetových diskusích mnozí tvrdí, že ČCE není dobrou církví. Jiní jí chtějí od takového posuzování ulevit a říkají, že není církví. 

55. Prezident Zeman lže, a když je usvědčen, útočí. Bezostyšně a beztrestně. V pochopení mi pomáhají jen slova klasika: "To máte za to, že se nemodlíte."

54. Vedle zpráv o tom, co se stalo, je v Moravskoslezském deníku také prognóza kartářky: Víme, co přinese rok 2015. - A já si k tomu dovolím připojit předpověď svou, že takovéto noviny jistě spějí ke svému zaslouženému zániku.

53. V televizi vidím, jak reportérka s mikrofonem stojí mezi modlícími se lidmi a oznamuje nám, že v chrámě právě probíhá bohoslužba. Rychle dálkovým ovládačem ubírám hlasitost.

52. Ne, Gott nebí bůh.

51. Kéž bychom, my bezbožní Češi, ctili aspoň Panenku Marii. Možná by nás něčemu naučila.

50. Chlapečkovi jsem chtěl při večeři Páně požehnat, jenže on pobíhal, a tak jsem drahnou chvíli já sám vypadal jako otáčející se robot, když jsem se snažil umístit svou dlaň nad jeho čelo.

49. "Neřikejte těm lidem čarodějmice, tím je snižujete. Například moje známá má na výklad taroků certifikát."
48. Ostravská katedrála se opravuje, vánoční mše se konaly v malém kostele sv. Václava. Ta krása, kostel naplněný lidmi.
47. Povídá jedna pokladní v Penny Marketu druhé: "Tak Vánoce nám schválili."

46. Poprvé jsem viděl adventní věnec s vestavěným betlémem. Dokonce byl na hřbetu střechy stáje malý kříž - jako symbol Velikonoc. Jediné co zbývá domyslet: jak to udělat, aby na svíce věnce sestupovaly holubice a zapalovaly je. 

45. Nemožné se stává skutečností: "Vánoční výzdoba ostravské obvody rozzáří už před adventem." A to jsme se heslu o "zemi, kde zítra znamená už včera" vysmívali...

44. V kalendáři církevních akcí vidím, že pořádáme dvojí kursy doprovázení: umírajících a varhaníků. Snad to nikoho nepoplete.

43. Během kázání mi na taláru přistálo slunéčko. "Začínám být trochu jako svatý František," pomyslel jsem si. Sebeironicky. Ale radost mi ten malý posel Boží přinesl.

42. Hodně teď cestuji vlakem, naštěstí mám svůj Religiojet.

41. O kříž je opřen žebřík, vypadá to jako klasická scéna Snímání z kříže, ale ne, tihle naopak kontrolují, jestli je Ježíš pořádně upevněn.

40. Z obálky časopisu Instinkt se na vás upírá laskavý pohled Marka Ebena, pod tím slova: Hřeším jako vy. - První reakce: Marku, vy prasáku jeden oplzlý. - A druhá: A jak to vlastně o nás víte?

39. Nemožné: vylézt na kazatelnu a mluvit nad hlavami lidí.

38. Opravdu nechápu, proč všichni jezdí na hroby svých blízkých zrovna ve svátek Všech svatých nebo v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé. 

37. Byla to stará fara, neměli tam ani skleničky na víno. Jen kalich, samozřejmě, zlacený, tak jsme museli pít z něj.

36. Před každými dalšími volbami se musím déle modlit, abych byl schopen aspoň někomu uvěřit.

35. V Hanušovicích míváme bohoslužby v obřadní mistnosti obecního úřadu. Vedle stolu řečníka je prázdná kolébka, asi pro vítání občánků. Celý rok tu překáží, ale o Vánocích, při vítání Ježíška, se šikne.

34. Na podzim bude papež s biskupy, tedy sami celibátníci, jednat o rodině. Už teď můžeme konstatovat: no to se povedlo.

33. Často Ježíše zapírá. Napadlo ho, jestli nebyl v minulém životě apoštolem Petrem.
 
32. Ve výkladu obchodu se vším možným se Buddha v lotosovém sedu kývá. Ježíš vedle něj je naštěstí přibitý.
 
31. Křest ponořením je prostě sexy.

30. Na konci pracovního týdne v pátek odpoledne už bývá "úplně mrtvý". Proto pak celou sobotu zpravidla proleží. Až v neděli ráno vstává k novému životu.

29. Prochází svými dny jakoby naprázdno. Dojde mu: pořád jako by na něco čekal. Že se něco stane. A už teď v srpnu se těší na adventní období, že mu to bude tématizovat.

28. ZOO na Svatém kopečku u Olomouce válčí s kůrovcem, zničil stovky zdejších smrků. Mohli by si tam teď dát les z umělohmotných vánočních stromků.

27. Dnešní čtení z žalmu začíná: "K tobě volám, Hospodine, má skálo, nebuď ke mně hluchý." Pobavilo mě to.

26. Obyčejní vesničtí lidé, chodí stejně oblékaní, sledují stejné pořady v televizi. V jedné věci se však esteticky rozcházejí, a to naprosto: zdobnost místního kostela považují jedni za ideál krásy, druzí za vrchol nevkusu.

25. Lidmi naděje, kteří vytrvale pronášejí její plamínek skrz těžké doby, to jsou v Ostravě nejpříkladněji (sic!) fanoušci Baníku. 

24. Až teď, když vidím beznaděj Palestinců v Gaze, kaju se, že i já jsem někdy vykládal o starozákonní pýše Izraelců, kterým prý Hospodin dal sílu, aby pobíjeli pronárody. 

23. V Šumperku především pohřbívám. Asi Boží černý humor.

22. Pro mnoho Čechů je vrcholem duchovní hudby, když Lucie Bílá ječí vrchní tóny v Áve Maríííja.

21. Ano, vím že je obtížné představit si onu zaslíbenou zem, ke které je přechodem smrt těla. – Celý život prožila ve Starém Městě, v úplně nejsevernějším cípu Moravy, k pohřbu ji nechali zahrát Ta jižní Morava je jistě krásná zem.

20. Nemáme svaté obrázky ani vyzdobené interiéry. Důraz na přikázání "Nezobrazíš si" považujeme za svou přednost. Ale protože obrázky i my evangelíci potřebujeme, fotíme sebe, sebe, sebe.
19. "Lidem přestává vadit nevěra." Píšou to v novinách, ty však nezachytí souvislost dlouhodobou. Nejdřív to totiž byla nevíra, teď nevěra.
18. V českých filmových pohádkách se Lucifer dělá mnohem mnohem hloupější než je. Jde o propagandu.
17. V Ostravě nemáme na náměstí kašnu takovou jako leckde jinde. Jsou zde jen trysky v dlažbě, které se pod vašima nohama spustí často nečekaně. Tak se učíme o nahodilosti osudu.
16. Až budete umírat, pusťte si k tomu TV Óčko. Každou chvíli vás povzbudí znělka: "The show must go on."
15. "Jako soudní znalec jsem byl povolán k soudu, kde nějaká ženská tvrdila, že otěhotněla s Hospodinem. Ne, nejmenovala se Marie."
14. Snoubenci na svatbu nedorazili. Asi si to rozmysleli. A telefon mi neberou. Asi se stydí. - A tak stojím před kostelem s varhaníkem a kostelnicí a už je nevyhlížíme, vyhříváme se na sluníčku.
13. Když hraběnka na hradě Malenovice onemocněla a už nedošla do mísního kostela, udělali ji kapli z hradního záchodku. Jak se jí tam asi modlilo?
12. "Byl jsem pokřtěn jako katolík, ale ke své víře církev nepotřebuji. Vlastně si věřím dost po svém. A proto jste mi vy evangelíci hodně blízcí."

11. Když si povídám se stařenkami v Diakonii, jedna z nich začne každou chvíli nahlas zpívat nějakou mariánskou píseň. Katolická diverzantka.

10. V sakristii visí cedulka Zakristie. Věděl jsem, že to Češi tak vyslovují, ale poprvé to vidím napsané. Půvabný lidový etymologický nesmysl: je to místnost vzadu v kostele, tedy "za Kristem".

9. Můj přítel mormon mi prozradil, že za peníze amerických dárců skupuje všechny možné pozemky. Chtějí, aby co největší kus země patřil zase Bohu. 

8. I křesťanští demokraté před eurovolbami tvrdí, že "hájí české zájmy". Tak kdo tedy bude ksakru hájit evropské hodnoty?

7. Film Lurdy je doprovázen hudbou silnou, přitom nenásilnou. J. S. Bach je asi jeden z mála protestantů, kterého katolíci berou. Myslí si ovšem, že byl katolík.

6. Během státního pietního obřadu k výročí konce války zazněl několikrát jako neurčité vzývání chorál Kdož jste boží bojovníci? - Neboli: náklady na armádu se snižují, zatímco církev dostává miliardy v restitucích...

5. Vzbudil jsem se za ranního šera, vždyť toho musím tolik stihnout. Přečetl si jen krátký Žalm 134. Mrazení na zádech.

4. Týdny dřiny. Málo myšlenek duchovních. Prozření, jak málo rozumím materialismu dělníků.

3. Mluvili o komsi: "Zemřel na Velký pátek."

2. Rozhodli, že kostelníkovi psi nemohou jen tak pobíhat za kostelem. A zrovna tu noc kdosi ukradl z kostela okapy. Psi dostali milost.
 
1. Kazatelská stanice ve Starém Městě prodala svou sborovou budovu. Teď je z ní Penzion Iluze.

Žádné komentáře: