Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Mobilní telefon

Sestra D. jezdívala ráda do sboru v úterý ráno do Kavárničky. Byla i ve stáří ve svém myšlení velmi čilá, ráda se o všechno zajímala. Jen už nebyla moc schopna sledovat nové technické vymoženosti. Vždycky když jsem se chystal pustit něco z CD, ptala se mně, co to mám v ruce za kolečko. A ještě jedna věc se opakovala víckrát: někdy už od okamžiku svého příjezdu naznačovala, že má pro nás úžasnou novinu. Jako bývalá učitelka dovedla své vyprávění napínavě stupňovat. Nejdříve počkala, až se všichni posadíme, pak nás utišila počátkem vyprávění o tom, kolik bylo v tramvaji lidí, a pointou bylo: „A představte si – v té tramvaji někdo telefonoval!“

Žádné komentáře: