Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Brzdy

Když jsem byl v seniorátním výboru, dostal jsem také za úkol vizitovat sbor v B., kde jako farář v důchodu vypomáhal můj ostravský předchůdce LK. Mluvili jsme se zástupci sboru kolem stolu o různých věcech, a mezi tím mi tamější sestra kurátorka povídá:
„Měl byste bratru faráři domluvit, vůbec na sebe nedává pozor. Onehdy jel svou starou škodovkou přes celou Moravu, i když mu nebrzdily brzdy.“
„Ale nepřehánějte. Docela brzdily.“ oponoval L.
„Nebrzdily“, trvala na svém kurátorka.
Raději jsem odvedl řeč jinam, a až v soukromí jsem se pak L. ptal, jak to s těmi brzdami bylo. „Ruční brzdila“, povídá mi.

Žádné komentáře: