Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Á propos parte

To mi připomnělo, co pro mne bylo jedním z nejsilnějších křesťanských svědectví.  Teologii jsem začal studovat v roce 1991. A bylo téměř samozřejmé, že v prvním ročníku nás nejvíce zaujal profesor Heller. Dodnes si vzpomínám, jak přednášel vášnivě, a jen občas nahlížel do papírů, které držel před sebou. Ale jaké to byly papíry – koukal z nich na nás výrazný černý rámeček. Své tehdejší přednášky měl totiž napsány na rubu pohřebních oznámení profesora Molnára, který zemřel jen pár měsíců předtím. Říkal jsem si: tak to je fajn, tady se opravdu nebere smrt zas tak vážně.

Žádné komentáře: