Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

123. A jeho jméno je Rouhání. Iránský muslimský prezident.

122. Co je modlitba? Rozhovor s Bohem, vysekne evangelík. A už sis někdy s Bohem povídal? Ne, Bůh mlčí. – Že takový rozhovor vyrůstá ze spočinutí před Bohem, to mu ovšem taky nic neříká.

121. "Tu levou nohu má od Boha." - Mistrovství světa ve fotbale.

120. Zdržela mě na ulici cigánka, že mi chce povědět, co mě čeká. Když jsem ji řekl, že jsem křesťan, požehnala mi a ustoupila z cesty. Vida.

119. "Vzal její hřích na sebe" u G. Greena znamená, že "si nasadil kondom při souloži s katoličkou".

118. Poznal jsem dalšího člověka, který se ujímá zatoulaných koček. Stále však neznám nikoho, kdo by se nezištně ujímal zbloudilých lidí.

117. Při výstupu na Svatý kopeček se bavili komentováním jednotlivých zastavení křížové cesty: "Hele, zase o něco zakopl."...

DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Á propos parte

To mi připomnělo, co pro mne bylo jedním z nejsilnějších křesťanských svědectví.  Teologii jsem začal studovat v roce 1991. A bylo téměř samozřejmé, že v prvním ročníku nás nejvíce zaujal profesor Heller. Dodnes si vzpomínám, jak přednášel vášnivě, a jen občas nahlížel do papírů, které držel před sebou. Ale jaké to byly papíry – koukal z nich na nás výrazný černý rámeček. Své tehdejší přednášky měl totiž napsány na rubu pohřebních oznámení profesora Molnára, který zemřel jen pár měsíců předtím. Říkal jsem si: tak to je fajn, tady se opravdu nebere smrt zas tak vážně.

Žádné komentáře: