Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Písmeno Ň

Jednou jsem vedl církevní rodinnou dovolenou v Bělči. Bylo nás tam asi 8 rodin s dětmi. Měl jsem pro ně také jednoduchou slovní hru, nad kterou mohli přemýšlet celý týden pobytu: ke každému písmenu abecedy napsat věc, která se v táboře vyskytuje. - Poslední den jsme pak všichni hru vyhodnocovali. I děti měly věci k většině písmen. K některým písmenům pak měli řešení jen někteří – například k „Y“ cihly Ytong. K písmenu „Ň“ se však nikdo nehlásil. Jen jeden asi desetiletý chlapec. Čekali jsme, co řekne. Bylo vidět, že je trochu v rozpacích. Ale zároveń byl určitě rád, že jako jediný dostane bod za toto písmeno. Řekl „ňadra“. A my jsme na něho zírali, a on byl hned červený studem. Pak jsme se začali smát.

Žádné komentáře: