Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

121. "Tu levou nohu má od Boha." - Mistrovství světa ve fotbale.

120. Zdržela mě na ulici cigánka, že mi chce povědět, co mě čeká. Když jsem ji řekl, že jsem křesťan, požehnala mi a ustoupila z cesty. Vida.

119. "Vzal její hřích na sebe" u G. Greena znamená, že "si nasadil kondom při souloži s katoličkou".

118. Poznal jsem dalšího člověka, který se ujímá zatoulaných koček. Stále však neznám nikoho, kdo by se nezištně ujímal zbloudilých lidí.

117. Při výstupu na Svatý kopeček se bavili komentováním jednotlivých zastavení křížové cesty: "Hele, zase o něco zakopl."...

116. Při první návštěvě ji pastoroval velmi profesionálně. Při druhé mluvili otevřeně o věcech intimních. Při třetí skončil v misionářské poloze.

115. Víme, že Ho neposloucháme. Řekneme však, že neslyšíme, že k nám nemluví.

114. Nemáte jasno o existenci démonů? Začtěte se do internetové diskuse, skoro do kterékoliv.

113. "Oslav výročí církve husitské se účasnila i ministryně obrany." Tradice se mají dodržovat.

112. Čeští evangelíci nemají žádnou politickou teologii, kéž by zachovávali aspoň to nejnutnější z ní: že nemáme čekat žádného politického Mesiáše.

111. Před léty jsem se tady vysmíval saleziánům, jak objíždějí světové turné s ostatky Dona Bosca. Proto tu dnes musím napsat, že evangelický band, zpívající písně Sváti Karáska ho tahá po koncertech jako frontmana, ač je po mrtvici a nemůže zpívat. 17-11-28

110. "Karafiátovi Broučci si odůvodňují své noční reje s lucerničkami tím, že svítí lidem. Protože však tak činí na místech odlehlých a lidé beztoho v noci spí, je už z kontextu knihy patrno, že je to zcela zbytečné a motivace bude zřejmě jinde."

109. Vidíš, člověče, jak jsi skončil. Je psáno: "Bohu jedinému se budeš klanět a jemu sloužit", a teď se v parku ponižuješ před svým psím miláčkem, abys sebral jeho hovna.

108. Obdivuji jehovisty pro jejich mučednickou odvahu.

107. Co by vlastně se mnou bylo, kdybych se nemodlil? Neumím si to představit. Jak bych vůbec žil?

106. Západ rád všechno odlehčuje, od jogurtu po batérie. Nejvíce se mu to ovšem myslím daří s křesťanstvím.

105. Kontranaděje doby požitkářské podle nápisu v kavárně: "Spát můžete v hrobě."

104. Na tureckém letišti vedle sebe čtvery dveře: pánské WC, prayer room for men, prayer room for women, WC dámské. Otázka mě k tomu napadla židovská: a to se nemůžu modlit rovnou na záchodku?

103. Dovolená s all inclusive - předjímka nebeské blaženosti. Pokušení k přežírání a opíjení.

102. "Hell dance strip", klub v Ostravě, "přehlídka lidské krásy". Jó, bývaly doby, kdy ďábel to, že lidi ovládá, spíše skrýval.

101. K eucharistii nesmíme asi proto, že patronkou jednoty církve jmenovali katolíci Pannu Marii, a ta má dost důvodů být na neuctivé evangelíky naštvaná.

100. Hádám se se svým rádoby chytrým mobilem. Když do sms napíšu „modlím“, opraví mi to na „myslím“, a já ho musím přesvědčovat, že se opravdu i „modlím“.

99. Modernisté v evangelické církvi si myslí, že víno se při večeři Páně dětem nepodává proto, že je v něm alkohol.

98. Jako evangelík to v katolickém prostředí dost schytávám. Snad mi to Bůh připočte jako zásluhu.

97. Prý "progresivní přístup koupališť", která umožňují pohyb naháčů. Kdyby novináři znali první stránky Bible, psali by o regresi, a to extrémní

96. V bráně arcibiskupství nějaký uslintaný obejda, potlouká se tady mnoho bezďáků, ale tohoto podpírali a laskavě na něj mluvili, takže asi bývalý nejméně kněz.

95. Nejhnusnější na evangelících je, že pijí z jednoho kalicha. Katolíci to nedělají - dnes jsem se dověděl dokonce, že jeden katolický kněz svým farníkům zdůvodňoval, že tohle by přece nechtěli.

94. Zamilovanost - nekritická fáze lásky - trvá maximálně dva roky. Kdyby byli kazatelé ochotni střídat sbory s takovou frekvencí, byly by před námi éra nádherného souznění kazatelů s jejich sbory.

93. „A teď vám povím něco, co vás velmi pobaví: v 70. létech býval tady v budově arcibiskupství kněžský seminář a zde v Trůnním sále stával pingpongový stůl.“ Tak to je tedy pecka. Až doteď si asi nikdo z nás, účastníků prohlídky, neuměl představit, že by kandidáti kněžství mysleli na něco jiného než na modlení.

92. Jediným náboženským pořadem, který se v České televizi prosadil do prime-timu, je losování Šťastných 10. Vždy na začátku moderátor divákům slibuje přízeň Štěstěny - a je to takové malé misijní kázáníčko.

91. V katolickém kostele na Bílou sobotu ukazují Ježíšův hrob, pak na chvíli zamknou, tělo někam odnesou, a v neděli ráno tvrdí, že se stal zázrak, že byl Ježíš vzkříšen.

90. Chválíme tě, Ježíši, že jsi nám svou obětí zajistil nejdelší víkend v roce.

89. Farář, s ordinací a po instalaci, je něčím mezi lékařem a trubkou.

88. Na dveřích kříž. Červený.

87. "Ježíš miluje chudé a potřebné, ale zdá se, že Ježíšek má raději děti bohatých rodičů."

86. "Ptala jsem se dětí, jestli znají nějaké písničky o zvířátkách, a on začal: "Beránku Boóžíí....""

85. Nájemný klaun Hopsalín dělá při Vánočních besídkách mezi dětmi v mateřských školách (sic!) sexistické narážky na Marii a způsob, jakým otěhotněla. Rád bych mu vzkázal: "Pane, dě*ka jste vy."

84. "Pane faráři, budou Vánoce. Můžete nám přinést kousek toho duchovna?"

83. Tělo hyne, přežívá duše a fejsbukový profil.

82. Na úpatí Hostýna stojí socha Panny Marie, kterou "zhotovili studenti Arcibiskupského semináře". Snad si to chlapci celibátníci v rukodílně pěkně užili.

81. Zasténala: "Ó Bože", a tak jsem věděl, že ze všech přítomných se mám právě já zeptat, co ji trápí.

80. Na Hané znamená "podobojí": že pijete bílé víno i červené.

79. Za chvíli začíná mše - a lidé se v kostele modlí. Pro evangelíka dost nepochopitelný zážitek. (Evangelická tradice totiž učí v tomto punktu jinak: lidé před bohoslužbami spolu kecají a je marné snažit se je to odnaučit.)

78. Protivný týpek, ten Vinnetou, jak nesleze z koně a všude vede důležité řeči, že jsou všichni lidi bratři. Nemohl jsem se dočkat, až ho zabijí. - Šikovně ho parodoval Ježíš, když jel na oslu.

Iz 51,6 Má spása bude tu věčně (Starý rok)

Ž 102,26-28; Mk 13,31-37; 1Tes 5,1-11
164 Pane, tys mne zkusil; 355 Kristus má v rukou celý svět; 629 Může být, že padne vše; 697 Moc předivná


Přátelé v Kristu,
poslední večer roku 2007. Co je před námi, co nás čeká? Co nás čeká v našem životě, a taky, co nás čeká ve světě. Dovedeme to odhadnout? Dnešní text z proroka Izajáše rozevírá náš pohled doširoka – až na celý vesmír, a do daleka – s velkým časovým výhledem. Dovedeme číst znamení doby? Poznat, co je skutečně důležité, podle čeho se máme řídit? Člověk snadno získá pocit, že se v řádu světa ztrácí. Copak nějak ovlivníme procesy, které běží kolem nás?
Pozvedněte své oči k nebi, řekne prorok nejdříve. Kdy jsme se my naposledy dívali na nebe, my městští lidé? Většinu času strávíme v místnostech, v dopravních prostředcích, také hustá zástavba brání tomu, že jen velmi zřídka vidíme celou oblohu. Přesto především noční hvězdná obloha nám dodnes spolehlivě poskytne pocit, o který tady prorokovi šlo. Jak ohromné je to nebe nad námi. Jak nekonečné, jak tajemné. Jaké procesy ho řídí, jaké síly jsou v něm ukryté? Víme o tom dnes už mnohem více než Izajášův současník, ale s naším poznáním je to tady jako s rostoucím ostrovem uprostřed moře. Zvětšujte plochu ostrova, poroste vám zároveň délka břehu. Čím více se rozšiřují hranice našeho poznání vesmíru, tím více roste také počet nezodpovězených otázek. Tajemství vesmíru nesnímáme a dnešní stupeň poznání by se dal shrnout například do otázky: co když je celý náš nesmírný vesmír jen jeden z mnoha? Jako jedna z bublin v pivní pěně? A tady se pak ohromený člověk ptá ve všech časech stále stejně: co je člověk uprostřed, a vlastně ani ne uprostřed takového vesmíru? Jen nepatrné zrnko prachu, zdálo by se.
Pohleďte na zem, řekne prorok, a když pohledneme, asi ani tady nebudeme mít jiný náhled, než lidé tenkrát. Jsme jen malá kolečka v soukolí světa. Kdo vlastně ví, jaké jsou síly, které hýbou lidstvem? Někdo řekne, že za vším jsou nakonec peníze, někdo to nazve všudypřítomnou touhou po moci. Někdy můžeme mít podezření, že tím nejsilnějším jsou pro mnohé lidi nezvládnuté nízké pudy, sexuální pud a pud odplaty. A jsou dokonce noví proroci, kteří řeknou, že už to je vlastně jedno, že se člověk už nezmění, že se nenapraví, že nás smete ekologická nebo válečná katastrofa, kterou si sami přivodíme.
Izajáš řekne: Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Skoro jako bych slyšel jeho dovětek: „No a co?“ Co to chátrání všeho pomíjivého znamená pro věřícího člověka? Co to znamená, jestliže zemi a lidstvu docházejí síly? Znamená to snad, že Bohu docházejí síly? Ne, neznamená. A jak máme rozumět tomu, když se zdá, že ve světě vítězí chaos? Znamená to snad, že už nemá smysl o cokoliv usilovat, že je k ničemu, když se snažíme žít dobře a spravedlivě? Ne, neznamená. Věřící člověk dovede zaměřit svůj pohled na to, co je podstatné. A nechme se dnes poučit Izajášem, jeho prorocký vhled nezestárl. Rozšiřuje se sice poznaný vesmír, zdá se, že je nekonečný, a přece nejširší souvislostí všech věcí není kosmos, nýbrž spása. Bůh má vše, ano celý vesmír ve své ruce, a chce ho dovést k dobrému konci. A co je vnitřní podstatou všeho dění? Je to náhoda? Jsou to jen svazky energií? Ne, poví Izajáš. Vnitřní podstatou všeho je spravedlnost. A Hospodin dal Izajášovi do úst zaslíbení, že Boží spravedlnost neztroskotá, i kdyby světy padly, i kdyby se všechno zhroutilo. Má smysl snažit se o dobro, o lásku, o spravedlnost, i když se zdá, že všechny naše takové drobné činy jsou obklopeny nesmyslností, a ta že nesmírně převládá. Všude tam, kde se ve víře o spravedlnost snažíme, brnkáme o struny základní struktury světa, a i když dnes taková melodie zaniká v křiku těch, kdo volají: „Nemá to cenu.“, a „Hlavní je si užít“, jednou bude právě tato melodie hudbou sfér, hudbou Božího království.
Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá. V širokých horizontech to tu prorok mluví. Všechno pomíjivé se zhroutí, ale to, co je pravé, co je Boží, zůstane trvat. Ta slova jsou kosmickou variantou učení o vzkříšení. Na mnoha místech už Starý zákon říká, že život člověka, který žije z víry, se neztratí. Takový člověk nějak zůstává u Boha, a u Boha má pevnost a stálost. V Novém zákoně v evangeliu pak vidíme, co to znamená, na vzkříšení Ježíše Krista. Říkáme vzkříšení, to je od prvních velikonoc hlavním bodem křesťanského zvěstování, a přece, jak málo tomu stále rozumíme, jen málo si to dovedeme představit, co vzkříšení znamená. Před očima máme stále jen to, jak všichni lidé stárnou, jak naše těla chřadnou, v mysli se nám stále probouzí obava ze smrti a z nicoty. Křesťanská víra takovou obavu tiší zvěstí o vzkříšení, a říká také, jaká je cesta k němu, že pro toho, kdo věří v Boha, kdo už dnes žije z jeho moci, není konec pomíjivého těla koncem života. Pán Bůh náš život drží, má nás ve své péči. A teď tuto naději roztáhněte do obrovského měřítka, do největšího myslitelného. Vždyť se může někdy zdát, že nic nemá smysl. Obklopeni chladem vesmíru zápasíme tady ve světě stále tak uboze o spravedlnost, to znamená o správné vztahy mezi lidmi, o vztahy k Bohu, ke stvoření. – Ale neslyšíme snad uprostřed svého lopocení někdy tlukot srdce Božího? A Bůh říká: „Má to cenu. Stojí to za to, protože já jsem si vás zamiloval. Nebojte se. Má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá.“ My lidé máme své malé každodenní problémy, každý své. Učíme se je zvládat ve spolehnutí na Boha. Někdy přicházejí hrozby větší, a člověka hned napadá, jestli se vše nevymyká Bohu z rukou. Ale Izajáš vidí celý vesmír pevně položený v Boží dlani. – Jistě znáte ta slova osobní naděje ve smrti ze žalmu dvacátého třetího: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Izajášova slova by se pak dala říct jako parafráze tohoto žalmu: I kdyby se celý vesmír hroutil do černé díry, nemusíme se bát, je-li Bůh s námi. A nemyslete si, Izajáš není katastrofista, on je velkým prorokem naděje.

Žádné komentáře: