Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Vy Pražáci nic takového nemáte

Byli u nás na návštěvě manželé B., tehdy bydleli v Praze. Když šli na procházku do města, poslechli naše doporučení, aby si Ostravu prohlédli z radniční věže.

Když jeden z průvodců zjistil, že jsou z Prahy, řekl, že on speciálně si je vezme na starost. A měl pro ně takovýto výklad: „Tamhle to jsou Vítkovické železárny – to je asi jako u vás Kladno. Tamhle je sídliště Výškovice – to je asi jako u vás Jižní město...“

Pokračoval ve stejném duchu ještě notnou chvíli. A pak měl připravenou závěrečnou větu: „Tamhle jsou Beskydy a tamhle Jeseníky – a vy Pražáci nic takového nemáte.“

Žádné komentáře: