Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

121. "Tu levou nohu má od Boha." - Mistrovství světa ve fotbale.

120. Zdržela mě na ulici cigánka, že mi chce povědět, co mě čeká. Když jsem ji řekl, že jsem křesťan, požehnala mi a ustoupila z cesty. Vida.

119. "Vzal její hřích na sebe" u G. Greena znamená, že "si nasadil kondom při souloži s katoličkou".

118. Poznal jsem dalšího člověka, který se ujímá zatoulaných koček. Stále však neznám nikoho, kdo by se nezištně ujímal zbloudilých lidí.

117. Při výstupu na Svatý kopeček se bavili komentováním jednotlivých zastavení křížové cesty: "Hele, zase o něco zakopl."...

116. Při první návštěvě ji pastoroval velmi profesionálně. Při druhé mluvili otevřeně o věcech intimních. Při třetí skončil v misionářské poloze.

115. Víme, že Ho neposloucháme. Řekneme však, že neslyšíme, že k nám nemluví.

114. Nemáte jasno o existenci démonů? Začtěte se do internetové diskuse, skoro do kterékoliv.

113. "Oslav výročí církve husitské se účasnila i ministryně obrany." Tradice se mají dodržovat.

112. Čeští evangelíci nemají žádnou politickou teologii, kéž by zachovávali aspoň to nejnutnější z ní: že nemáme čekat žádného politického Mesiáše.

111. Před léty jsem se tady vysmíval saleziánům, jak objíždějí světové turné s ostatky Dona Bosca. Proto tu dnes musím napsat, že evangelický band, zpívající písně Sváti Karáska ho tahá po koncertech jako frontmana, ač je po mrtvici a nemůže zpívat. 17-11-28

110. "Karafiátovi Broučci si odůvodňují své noční reje s lucerničkami tím, že svítí lidem. Protože však tak činí na místech odlehlých a lidé beztoho v noci spí, je už z kontextu knihy patrno, že je to zcela zbytečné a motivace bude zřejmě jinde."

109. Vidíš, člověče, jak jsi skončil. Je psáno: "Bohu jedinému se budeš klanět a jemu sloužit", a teď se v parku ponižuješ před svým psím miláčkem, abys sebral jeho hovna.

108. Obdivuji jehovisty pro jejich mučednickou odvahu.

107. Co by vlastně se mnou bylo, kdybych se nemodlil? Neumím si to představit. Jak bych vůbec žil?

106. Západ rád všechno odlehčuje, od jogurtu po batérie. Nejvíce se mu to ovšem myslím daří s křesťanstvím.

105. Kontranaděje doby požitkářské podle nápisu v kavárně: "Spát můžete v hrobě."

104. Na tureckém letišti vedle sebe čtvery dveře: pánské WC, prayer room for men, prayer room for women, WC dámské. Otázka mě k tomu napadla židovská: a to se nemůžu modlit rovnou na záchodku?

103. Dovolená s all inclusive - předjímka nebeské blaženosti. Pokušení k přežírání a opíjení.

102. "Hell dance strip", klub v Ostravě, "přehlídka lidské krásy". Jó, bývaly doby, kdy ďábel to, že lidi ovládá, spíše skrýval.

101. K eucharistii nesmíme asi proto, že patronkou jednoty církve jmenovali katolíci Pannu Marii, a ta má dost důvodů být na neuctivé evangelíky naštvaná.

100. Hádám se se svým rádoby chytrým mobilem. Když do sms napíšu „modlím“, opraví mi to na „myslím“, a já ho musím přesvědčovat, že se opravdu i „modlím“.

99. Modernisté v evangelické církvi si myslí, že víno se při večeři Páně dětem nepodává proto, že je v něm alkohol.

98. Jako evangelík to v katolickém prostředí dost schytávám. Snad mi to Bůh připočte jako zásluhu.

97. Prý "progresivní přístup koupališť", která umožňují pohyb naháčů. Kdyby novináři znali první stránky Bible, psali by o regresi, a to extrémní

96. V bráně arcibiskupství nějaký uslintaný obejda, potlouká se tady mnoho bezďáků, ale tohoto podpírali a laskavě na něj mluvili, takže asi bývalý nejméně kněz.

95. Nejhnusnější na evangelících je, že pijí z jednoho kalicha. Katolíci to nedělají - dnes jsem se dověděl dokonce, že jeden katolický kněz svým farníkům zdůvodňoval, že tohle by přece nechtěli.

94. Zamilovanost - nekritická fáze lásky - trvá maximálně dva roky. Kdyby byli kazatelé ochotni střídat sbory s takovou frekvencí, byly by před námi éra nádherného souznění kazatelů s jejich sbory.

93. „A teď vám povím něco, co vás velmi pobaví: v 70. létech býval tady v budově arcibiskupství kněžský seminář a zde v Trůnním sále stával pingpongový stůl.“ Tak to je tedy pecka. Až doteď si asi nikdo z nás, účastníků prohlídky, neuměl představit, že by kandidáti kněžství mysleli na něco jiného než na modlení.

92. Jediným náboženským pořadem, který se v České televizi prosadil do prime-timu, je losování Šťastných 10. Vždy na začátku moderátor divákům slibuje přízeň Štěstěny - a je to takové malé misijní kázáníčko.

91. V katolickém kostele na Bílou sobotu ukazují Ježíšův hrob, pak na chvíli zamknou, tělo někam odnesou, a v neděli ráno tvrdí, že se stal zázrak, že byl Ježíš vzkříšen.

90. Chválíme tě, Ježíši, že jsi nám svou obětí zajistil nejdelší víkend v roce.

89. Farář, s ordinací a po instalaci, je něčím mezi lékařem a trubkou.

88. Na dveřích kříž. Červený.

87. "Ježíš miluje chudé a potřebné, ale zdá se, že Ježíšek má raději děti bohatých rodičů."

86. "Ptala jsem se dětí, jestli znají nějaké písničky o zvířátkách, a on začal: "Beránku Boóžíí....""

85. Nájemný klaun Hopsalín dělá při Vánočních besídkách mezi dětmi v mateřských školách (sic!) sexistické narážky na Marii a způsob, jakým otěhotněla. Rád bych mu vzkázal: "Pane, dě*ka jste vy."

84. "Pane faráři, budou Vánoce. Můžete nám přinést kousek toho duchovna?"

83. Tělo hyne, přežívá duše a fejsbukový profil.

82. Na úpatí Hostýna stojí socha Panny Marie, kterou "zhotovili studenti Arcibiskupského semináře". Snad si to chlapci celibátníci v rukodílně pěkně užili.

81. Zasténala: "Ó Bože", a tak jsem věděl, že ze všech přítomných se mám právě já zeptat, co ji trápí.

80. Na Hané znamená "podobojí": že pijete bílé víno i červené.

79. Za chvíli začíná mše - a lidé se v kostele modlí. Pro evangelíka dost nepochopitelný zážitek. (Evangelická tradice totiž učí v tomto punktu jinak: lidé před bohoslužbami spolu kecají a je marné snažit se je to odnaučit.)

78. Protivný týpek, ten Vinnetou, jak nesleze z koně a všude vede důležité řeči, že jsou všichni lidi bratři. Nemohl jsem se dočkat, až ho zabijí. - Šikovně ho parodoval Ježíš, když jel na oslu.

Mt 6,25-27

Pohleďte na nebeské ptactvo
25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 26 Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? 27 Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

Přátelé v Kristu,
Ježíš nás v úvodu dnešního textu napomíná: nemějte starost. Nemějte starost: a myslí tím: nebuďte ustaraní, netrapte se starostmi. Snad je to přímo takto slovo pro mnohé z nás. Tolika věcmi se trápíme, tolika starostmi. Býváme přepracovaní, uhonění. Problémy se na nás valí z tolika stran. A konkrétně tady Ježíš myslí na naši starost o živobytí. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. – Když se nad tím zamyslíme, mělo by tomu být tak, že takových starostí máme dneska méně, mnohem méně než v době, kdy Ježíš tato slova řekl. Kolikanásobně od té doby vzrostla životní úroveň. V jeho době se mohlo stát, že někdo chudý neměl ani sousto k jídlu, čteme o synovi ve známém podobenství, že v době hladu ještě rád jedl aspoň slupky, které byly určeny ke krmení vepřů. A podobně s oblečením: někteří chudí měli jen otrhanou spodní košili, která je ovšem špatně chránila před nočním chladem, a po svrchním plášti mohli jen toužit. Co my můžeme říct dnes ve srovnání s tím? Nikdo nemusí v naší společnosti umírat chladem, nikdo hladem, nemusí, věřte mi, mám s bezdomovci několikaletou zkušenost. A mimo tyto případy žije většina lidí ve slušném blahobytu. Kdybychom jen tak mohli na Ježíšovo slovo říci: „O živobytí my se nestaráme, o to, co budeme jíst, o to, co budeme mít na sebe“. Ale jinak tomu je, naprosto překvapivě, opačně. Říkají nám vědci, kteří zkoumají společnost, že dnešní člověk stráví starostmi o živobytí mnohem více času než kdykoliv dříve. Dokonce více času než dříve! A já bych jim věřil. Roste naše bohatství, ale naše spotřeba roste ještě rychleji. Můžeme jen vzpomínat na doby, kdy jste přišli do obchodu, a chtěli jste chléb a máslo a mléko. Dnes se třemi věcmi v košíku nevyjede z obchodu nikdo, vypadal by snad trapně. Taky už to není košík, ale stále větší koš. A člověku najednou připadá, že k životu nezbytně potřebuje tolik věcí. Mnozí lidé by se neobešli také bez drahého auta, bez dovolené u moře, bez zájmových kroužků pro své děti, bez satelitní televize.
Život je více než pokrm, řekne Ježíš, a my s ním nepochybně souhlasíme. Většina lidí s ním bude souhlasit. Ale jak to zařídit, když se dnes hypermarkety stavějí vysloveně jako cíle rodinných výletů, kde si lidé navykají trávit volný čas? Když nás letáky a billboardy lákají, že tady budou splněny všechny naše potřeby, a velmi výhodně? Jak nepodlehnout této iluzi? - Tělo je více než oděv, řekne Ježíš dále, a zase předpokládá náš souhlas. Ale jak se pak chovat ve společnosti, která tolik dá na vnější vzhled člověka? Kde doslova platí, že „šaty dělaj člověka“? Kde i z nahoty se pro mnohé stává pracovní oděv? Přijatelný pracovní oděv? Tak často může vzhled člověka svádět, klamat, lhát. Ale tělo je více než oděv, řekne Ježíš. On má pro tělo velké ocenění. Pro tělo jako pro lidskou blízkost. Kde jsme si nablízku, jako bližní. Když vidíme tvář druhého člověka, a nečekáme záludnost, ale můžeme se podívat z očí do očí. Když vidíme podanou ruku jako podanou ruku, a nemusíme toho druhého podezírat, že nakonec on z nás chce mít prospěch.
Je pro mne opravdu překvapivé, jak aktuální zůstala Ježíšova slova až podnes. Jak živě popisují naše pokoušení, pokušení, která v době blahobytu ještě zesilují. A přece dnes nechceme a nemůžeme zůstat u sociologického rozboru, u lidské kritiky. U toho, do čeho člověk upadá. Řeč bude o Panu Bohu a o tom, k čemu nás vede on. Jaká je alternativa ke konzumnímu způsobu života. Jen od Pána Boha může přijít alternativa skutečně životná. Pohleďte na nebeské ptactvo, řekne Ježíš. Pohleďte na nebeské ptáky, jak si létají. A to není pobídka k alternativě ekologické: pohleďte na ptáky a žijte v souladu s přírodou. Není to pobídka k alternativě tulácké: pohleďte na ptáky a žijte jako ptáci nebeští. Ne, je to pobídka k alternativě víry: Pohleďte na nebeské ptactvo, jak je váš nebeský Otec živí. Ptáci se spoléhají na Boha Otce, a proto mohou létat, nejenom se honit za zrním, mohou zpívat a nejenom shánět úkryt. Svou volností a radostí symbolizují, že Bůh stvořitel se o ně stará. Pohleďte na nebeské ptactvo, ono vám ukáže něco důležitého. Oni svým životem takto zjevují Boží péči. A co my lidé: Což my nejsme o mnoho cennější? V čem cennější? V čem máme pro Boha vyšší hodnotu než zvířata, která mu důvěřují čistě a bezprostředně? V tom, že Boží péči poznáváme vědomě. Mám k Božímu řádu říci své ano. Jistě, zároveň je zde nebezpečí, že řekneme ne, že budeme Boží řád zpochybňovat, hledat řád lidský, údajně lepší, je tu nebezpečí nevěry. S tímto rizikem nás Bůh stvořil, že jeho lásku nepřijmeme, že se budeme sami snažit být jako bohové, sami pro sebe. Kde však „ano“ říkáme, kde rozpoznáváme Boží péči, kde se učíme na ni spoléhat, tam se naše „ano“ zároveň promění v Boží chválu a vděčnost. O takové vděčnosti má být dnešní neděle, neděle díkůvzdání. Tady jsme pak Bohu cennější než ptactvo nebeské.
A nakonec se nás Ježíš ještě ptá: Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Prodloužit život o píď: tomu lze rozumět dvěma způsoby. První mají Kraličtí překladatelé: Kdo z nás může zvýšit svou postavu o délku jednoho lokte? A druhý způsob máme zde, v Ekumenickém překladu? Kdo z nás může prodloužit délku svého života, nad ten počet dní, který nám Bůh vyměřil? Kdo dokáže něco takového: ať už jedno nebo druhé? Možná se leckterý mladý chlapec nebo děvče trápí nad tím, zda vyroste. Chtěli by být větší a vyšší, zdá se jim, že pak by byli šťastnější. K jejich dospívání bude muset patřit, že se se svou výškou smíří. Budou hledat štěstí v tom stavu, do kterého byli postaveni. Podobně, můžeme říci podle druhého způsobu překladu: moderní člověk usiluje o prodlužování délky lidského života, o dlouhověkost. Sní o věčném trvání pozemského života. A přitom dnešní člověk často jako by neuměl dát životu smysl a hodnotu, tomu životu, který mu byl Bohem vyměřen. Člověk touží natáhnout Boží řády, uvolnit se z nich. Hledá lidskou svobodu ve svévoli. Místo aby hledat svobodu uprostřed Božích řádů, v jejich moudrém uspořádání, v Boží lásce a dobrotě. Kdo hledá opravdovou svobodu Božích dětí, ten se učí s Kristem říkat: „ne má, ale tvá vůle se, Bože, staň.“ Kde Bohu důvěřujeme, tam jsme v duchovním smyslu: ptáky nebeskými.

Apoštolské vyznání víry

Žádné komentáře: