Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Neprobuďte nám ho

Křest nemluvněte. Docela běžně se stává, že dítě během bohoslužeb křičí. A tohle křičelo dost. Bylo vidět, jak je celá rodina neklidná, jak si ho mezi sebou předávají a snaží utišit. Přestal křičet až těsně před obřadem křtu a všem se ulevilo. Když s dítětem ke mně předstupovali, babička na mně šeptá: Neprobuďte nám ho! Myslela si pak snad, že jsem to udělal schválně, když jsem ho musel polít křestní vodou po čele, a on se znovu rozvřískal?

Žádné komentáře: