Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

125. Vězni jsou převáženi fialovým autobusem. Neboť fialová je barva pokání. Středověk neskončil...

124. Kapr je náš beránek

123. A jeho jméno je Rouhání. Iránský muslimský prezident.

122. Co je modlitba? Rozhovor s Bohem, vysekne evangelík. A už sis někdy s Bohem povídal? Ne, Bůh mlčí. – Že takový rozhovor vyrůstá ze spočinutí před Bohem, to mu ovšem taky nic neříká.

121. "Tu levou nohu má od Boha." - Mistrovství světa ve fotbale.

120. Zdržela mě na ulici cigánka, že mi chce povědět, co mě čeká. Když jsem ji řekl, že jsem křesťan, požehnala mi a ustoupila z cesty. Vida.

119. "Vzal její hřích na sebe" u G. Greena znamená, že "si nasadil kondom při souloži s katoličkou".

118. Poznal jsem dalšího člověka, který se ujímá zatoulaných koček. Stále však neznám nikoho, kdo by se nezištně ujímal zbloudilých lidí.

117. Při výstupu na Svatý kopeček se bavili komentováním jednotlivých zastavení křížové cesty: "Hele, zase o něco zakopl."...

DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Vše psát od prvních řádků

Máří Magdaléna (mluví k Ježíši):
žila jsem jen pro tebe, pro tebe bych i umřela, jen kdyby to nedopadlo takto
toto je neočekávatelné, co teď můžu dělat? šlo by to začít znovu?

tak dlouho jsem doufala, teď poprvé cítím, že jsme šli špatně
rychle mi řekni, že to je jen sen; šlo vy to začít znovu?
Petr: teď ses jasně vyjádřil (tím, že se před Pilátem ani Herodem nebránil)
Máří: zašel jsi až příliš daleko, abys nás poučil o své pravdě
měli bychom zakřičet stop, dříve než se to stane příliš děsivé
(bezradnost, touha ukončit to a začít znovu)


velmi nejasná očekávání, že to musí nějak pokračovat,
samozřejmě nelogická, neprokreslená

vidím právě tady poukaz na vzkříšení
velmi málo zřetelný a přece nejzřetelnější v celém muzikálu

podle evangelia měli taková očekávání právě Petr a Máři
I. Mk 16:1 Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. 2 Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. 3 Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?"

ony jdou, i když musely vědět, že zbytečně

II. L 24:9 vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. 10 Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly apoštolům. 11 Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. 12 Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.

Petr riskuje, že to bude vypadat, že uvěřil blouznění těch žen

Žádné komentáře: