Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Vše psát od prvních řádků

Máří Magdaléna (mluví k Ježíši):
žila jsem jen pro tebe, pro tebe bych i umřela, jen kdyby to nedopadlo takto
toto je neočekávatelné, co teď můžu dělat? šlo by to začít znovu?

tak dlouho jsem doufala, teď poprvé cítím, že jsme šli špatně
rychle mi řekni, že to je jen sen; šlo vy to začít znovu?
Petr: teď ses jasně vyjádřil (tím, že se před Pilátem ani Herodem nebránil)
Máří: zašel jsi až příliš daleko, abys nás poučil o své pravdě
měli bychom zakřičet stop, dříve než se to stane příliš děsivé
(bezradnost, touha ukončit to a začít znovu)


velmi nejasná očekávání, že to musí nějak pokračovat,
samozřejmě nelogická, neprokreslená

vidím právě tady poukaz na vzkříšení
velmi málo zřetelný a přece nejzřetelnější v celém muzikálu

podle evangelia měli taková očekávání právě Petr a Máři
I. Mk 16:1 Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. 2 Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. 3 Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?"

ony jdou, i když musely vědět, že zbytečně

II. L 24:9 vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. 10 Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly apoštolům. 11 Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. 12 Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.

Petr riskuje, že to bude vypadat, že uvěřil blouznění těch žen

Žádné komentáře: