Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Báby

(zpěvník Svítá 47)
v Bibli Ex 1,7-21

1 Sefora a Fua (asi „Krása“ a „Potěcha“)
jejich (I.) jména zachována
je dobré připomínat si konkrétní svědky
jinak jich určitě bylo více – byly u každého porodu
tyto jsou uvedeny jako příklad: zvlášť se zapsaly do paměti lidu
(jméno toho mocného egyptského krále přitom zapsáno není)

4 je lepší jak ta bába se Boha bát
bába docela hanlivé označení: jednoduchá, prostoduchá žena
ale tady prostě to (II.) rozhodování prosté je, že i ta jednoduchá bába na něj stačí
zatímco chytřejší člověk nad tím spekuluje, co je asi lepší,
a najde si omluvu pro každé své jednání
a chytá se do pasti svého vlastního rozumu

je v tom i kus (III.) biblického humoru:
prosté ženy vítězí nad mocným faraónem
faraón má být tím vyprávěním zesměšněn:
faraón byl v Egyptě uctíván jako Bůh, má na své straně armádu a statní aparát
nechá se přelstít osobami dvojnásob bezmocnými: ženami – a hebrejkami
(to bylo tenkrát v Egyptě označení diskvalifikující, jako „póvl“)

5 chválím já ty báby i Boha těch bab
chvála biblických hrdinek
i Boha, který dává takovou odvahu, že (IV.) ztrácíme strach z lidí,
i z mocných lidí, i z těch, kdo mohou ublížit
a kteří si nás podmaňují strachem
ty báby bála se Boha jen
tvým, farao, nebyly nástrojem

v Bibli je mnoho příkladů takové odvahy:
Ž 118:6 Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
8 Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.

Sk 5:29 Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat, ne lidi.
30 Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili.
ta odvaha plyne z víry ve vzkříšení
vládcové nejsou pány nad životem lidí

ba bu bu dab da,
ba bu bu dab dy bab

z takového nestrachování se může vyplynout i zdravá (V.) lehkost života

Žádné komentáře: