Jestliže vám pro četbu křesťanského internetu nezbývá čas na čtení Bible, nečtěte internet!

Farářské střípky

151. Bude ateistická rebelie? Výjimku z nočního zákazu vycházení dostaly půlnoční Vánoční mše, ale ne Silvestrovské oslavy.

150. Roky jsme řešili, jaké to je, když muslimské ženy nosí zahalené obličeje. S koronavirem a rouškami jsme teď do toho experimentu byli vtaženi všichni.

151. Nazval svou firmu Boží střecha, chce tím naznačit, že staví střechy fakt skvělé. A když se to nepovede nebo nestihne, máte z postele výhled na boží střechu v pojetí trampském.


DALŠÍ "STŘÍPKY" JSOU VE SLOŽKÁCH VPRAVO

Je lepší na skále

(zpěvník Svítá 118)

refrénem je to, že je lepší mít svůj dům na skále
naráží na podobenství o dvou domech
Mt 7,24-27
podobný domu na skále je rozvážný muž, který slyší Ježíšova slova a plní je
ten, kdo Ježíšova slova slyší, ale neplní je, je podoben domu na písku

sl. 1 Noemu Bůh po potopě slíbil (Gn 9,12-17),
že příště už nebude hubit lidstvo potopou
na připomínku tohoto zaslíbení učinil duhu na nebi
2 Pt 3:5 dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny.
6 Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul.
7 Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země,
dokud nebudou zničena ohněm;
duha je tady dávána do souvislosti s ohněm

sl. 2 podobenství o boháči a Lazarovi
zde ovšem není napsáno, že vyhnal, ale nevšímal si ho

sl. 3 Pilát (Mt 27,20-26) se rozhoduje pod tlakem davu
(řádky e-g aktualizace: politické procesy)

sl. 4 podobenství o milosrdném Samařanu L 10,25-37
jeho aktualizace 5

sl. 6 Iz 49:16 Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.
nápis na ruce člověka znamená viditelné vyznání víry (sr Iz 44,5)

Žádné komentáře: